process1

en bildprocess som startade 14 december 2004 (och fortfarande pågår........?) bildstorlek 1,5 x 2,3m

1

  9

17

2

l

10

18

3

11

19

4

12

20

5

13

21

6

14

22

7

15

23

8

">

16

24

25

33

26

34

27

35

28

36

29

bild 36 från

 31 maj 2006

blev kanske "herre på täppan"

30

31

Utgångspunkt var 2004 olika stadier i en stretchingrörelse

I juni hängde målningen ute på galleri Vättern i Askersund vid vackert väder.

32

37

beskuren till 1,5x2m

 21 sept 06

copyright Ann-Katrin B Lennartsson/BUS webmaster: ann-katrin