s:t Göran o draken

25

Utkastet till en bok om rädslan för det okända otäcka och driften att "döda" det som betraktas som ont finns i filmsnutt på gorillans hemsida. Arbetsnamnet är "Sankt Göran, draken och hästen". Liksom i gorillaboken gör jag detta ur plastgorillaperspektiv.

Förläggare och finansiär sökes

se också www.gorillan.se där utkastet till boken går att se och lyssna på

Jag vill undersöka legenden sankt göran och draken samt söka jämförelser med andra "drakar". Dessutom drar tanken ibland iväg åt jämförelser av de medeltida striderna mellan svenskar och danskar med dagens nationalistiska främlingsfientliga strömningar och EUs flyktingpolitik och de ekonomiska intressen som styr